ŽIVLJENJEPIS

 
Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, zaposlen na Ministrstvu za zdravje kot sekretar, vodja investicijskih projektov in javnih naročil za medicinsko opremo. Med leti 1995 in 2005 sem deloval v gospodarstvu, bil sem lastnik in direktor podjetja, ki se je ukvarjalo z mediji, RTV produkcijo, strateškim marketingom za velike gospodarske sisteme in turističnim destinacijskim managementom. Nato sem se leta 2005 podal v državno upravo, najprej na Ministrstvo za gospodarstvo, kjer sem deloval na področju elektronskih komunikacij ter pripravil in realiziral projekt digitalizacije radiodifuzije v Sloveniji in bil ob tem aktiven v raznih komisijah in odborih v okviru EU Komisije v Bruslju. Tam sem si pridobil bogate mednarodne izkušnje in veliko dodatnega znanja. Nato sem leta 2008 zamenjal resor in se preselil na Ministrstvo za zdravje, kjer sem zadolžen za najzahtevnejše projekte investicij in javnih naročil v slovenskem zdravstvu. Med drugim sem uspešno zaključil projekte Nove pediatrične klinike, ORL klinike, razvoja in uvedbe informatike v zdravstvo (ISPEK na NPK, RIS-PACS na UKCLJ in vse JZZ, presejalni program DORA, najzahtevnejša medicinska oprema) in vrsto uspešnih skupnih javnih naročil.

Svoj prosti čas namenjam kulturi in športu, delujem v Zvezi športnih društev Črnuče ter še nekaterih drugih športnih društvih, več let sem vodil Nogometno društvo Črnuče, prizadevam si pa tudi za spremembe in izboljšanje pogojev delovanja športnega plesa v Sloveniji.

V mandatu 2010-2014 sem na polovici prevzel vodenje Sveta Četrtne skupnosti Črnuče, kjer si štejem kot največji uspeh to, da smo premagali strankarske bariere ter se skupaj posvetili potrebam krajanov in skupnim projektom Četrtne Skupnosti.

To želim ob izraženem zaupanju in ponovni izvolitvi v mandatu 2014 -2018 nadaljevati in zaključiti ključne projekte, ki bodo prebivalcem Črnuške četrti in tudi Ljubljane v ponos ter jim omogočili višjo kakovost življenja.

PROGRAM IN CILJI v mandatu 2014-2018:

Moje delo predsednika Sveta Četrtne skupnosti Črnuče bo temeljilo na dobrih odnosih, spoštovanju in sodelovanju med svetniki, s krajani in organi Mestne uprave ter gradnji medsebojnega zaupanja. To je temelj in pogoj, da lahko skupaj premikamo tudi največje in najtežje zadeve ter rešujemo projekte, ki si jih bomo skupaj zadali. Nadaljevati moramo dobro vzpostavljeno in učinkovito delo Sveta v minulem mandatu, okrepiti pa moramo komunikacijo z mestno upravo, mestnim svetom, njegovimi odbori in županom, kar moramo nadgraditi z večjo končno realizacijo projektov v ČS Črnuče.

Kot predsednik bom pri reševanju nastalih težav in problemov posvečal veliko pozornost sodelovanju in komunikaciji s krajani, društvi in podjetji. Na mesečnih pogovornih urah, ki bodo eno uro pred sejo Sveta (glej termine spodaj), bodo lahko krajani še naprej neposredno meni in strokovnim delavcem lokalne samouprave MOL povedali, pojasnili ali samo izrazili svoje mnenje, predloge ali težave.

Dokazano je, da imamo v naši četrti veliko dobrih in uspešnih ljudi ter zgodb o uspehu, ki jih bomo predstavljali in obelodanili v našem glasilu in na spletnih straneh. Izpostavljanje pozitivnih primerov dobrih praks in oseb, ki so doprinesli kraju, je pomembno in zaželeno, saj morajo tako mladi, kot starejši krajani dobiti občutek, da je kakovost bivanja in življenja odvisna od urejenosti okolja v najširšem smislu, le to pa največ odvisno od nas samih. Za okolje poskrbimo vsi skupaj, za doprinos družbi in kraju pa vsak sam po svojih zmožnostih.

Predvideno se bo Svet ČS Črnuče v letu 2018 sestal na sedmih rednih sejah Sveta, to je okvirno enkrat mesečno, oziroma po potrebi še na izrednih sejah z namenom, da bomo lahko aktivno in sproti reševali vse zadane naloge. Letošnje leto bodo 18.11.2018 lokalne volitev, kar pomeni, da bo Svet predčasno zaključil letošnje delo, ki ga bo koledarsko zaključil že Svet v novi sestavi.

Termini so določeni v koordinaciji s sejami Mestnega sveta MOL.

Predlagani datumi sej v letu 2018 so (vedno v sredo ob 18.00 uri):
  • 17. januar
  • 14. februar
  • 18. april
  • 16. maj
  • 13. junij
  • 26. september
  • 17. oktober

Ključni projekti in naloge v mandatu 2014 - 2018 so, s poudarki za leto 2018:

Projekti za zagotavljanje varnih poti za pešce in kolesarje:
- Hodnik za pešce ob regionalni cesti Šentjakob – Domžale, od Colnarjeve do avtobusne postaje (izgradnja);
- Celovita ureditev Zasavske ceste od naselja Ježa do Šentjakoba (priprava projektne dokumentacije, pridobitev potrebnih zemljišč in služnosti, uvrstitev v proračun MOL);
- Ureditev varnih šolskih poti v Spodnjih Črnučah;
- Ureditev prometne problematike okoli stare osnovne šole in vrtca v okviru projekta urejanja nogometnega igrišča in projekta OPPN 150 (P+R Črnuče, nova železniška postaja).

Projekti investicijske narave za večjo kakovost bivanja in življenja:

- Ureditev Športnega parka Črnuče z nogometnim igriščem, s parkirišči in varnim dostopom do vrtca, šole, cerkve in pokopališča iz spodnje strani Ceste na sejmišče (priprava potrebne projektne in investicijske dokumentacije, pridobivanje zemljišč) v korelaciji s projektom OPPN 150 (P+R Črnuče, nova železniška postaja);
- Izgradnja P+R področja, nove končne postaje avtobusa LPP št. 6, nove železniške potniške postaje, trgovskega centra in dnevne zbiralnice odpadkov na področju med Dunajsko cesto, Štajersko cesto in železniško progo Kamnik – Ljubljana skupaj z novo povezovalno cesto med Šlandrovo in Dunajsko cesto (priprava potrebne projektne in investicijske dokumentacije, izdelava in objava OPPN 150, pridobivanje zemljišč);
- Novogradnja športne večnamenske dvorane pri OŠ Maksa Pečarja (izvedba in zaključek GOI del in opremljanja, spremljanje izgradnje);
- Ureditev sprehajalnih poti in trim steze s postavitvijo preprostih orodij in počivališč v Spodnjih Črnučah, med Savo in Štajersko cesto – Športni park Črnuče (pridobitev soglasij in služnosti, izvedba).

Projekti programske narave:

- Tradicionalni spomladanski koncert Črnuška pomlad (povečati krajanov),
- Mednarodni folklorni festival (umestitev festivala med dogodke širšega ljubljanskega pomena),
- Dan sosedov in Četrtne skupnosti (realizacija v okvirih kot prejšnja leta, le v jesenskem terminu),
- Judo in nogometni turnir za mlade, turnir v odbojki na mivki in jadralna regata Črnuška pomlad (privabiti čim več udeležencev, gledalcem, po možnosti z mednarodno udeležbo),
- Tradicionalni kros tek Črnuče (izvedba skupaj s ŠRC Ludus),
- Obeležitve praznikov in obletnic,
- Kulturni programi (nosilec KUD Svoboda Črnuče)
- Družbeni programi (sodelovanje z rojak iz Križa, pohodi, kresovanje),
- Socialni in zdravstveni programi v sodelovanju z lokalnimi društvi upokojencev, gasilci in domom starejših občanov, ZD Ljubljana – enota Črnuče, Rdečim križem in Karitasom,
- Skrb za čisto in urejeno okolje (čistilne akcije v sodelovanju s šolo, vrtcem, lokalnimi društvi in podjetji). 
Smiljan Mekicar
Predsednik Sveta ČS Črnuče
 
 

 
 
 

Prijava na e-obveščanje

Obveščali vas bomo o novicah, dogodkih, prejeli boste tudi elektronsko izdajo glasila Črnuče četrtna skupnost. Prijavi se
Produkcija INSTYLE.si