ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET izdaja, na podlagi 5. in 23. člena Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 63/2013), 3. člena Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS št. 105/2015), 19. in 29. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS št. 51/2007) in pooblastila Mestne občine Ljubljana štev. 379-545/2008-1 z dne 16. 10. 2008, v zadevi izdaje podaljšanja veljavnosti osnovnega dovoljenja za popolno in delno zaporo in začasno prometno ureditev na javnih prometnih površinah ter za posebno rabo javnih površin investitorju del MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA (v nadaljnjem besedilu: investitor del), na podlagi vloge njegovega pooblaščenega izvajalca del DEMA PLUS d.o.o., TBILISIJSKA ULICA 59, 1000 LJUBLJANA in na podlagi predloga JP LPT, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, naslednje

PODALJŠANJE DOVOLJENJA
za popolno in delno zaporo in začasno prometno ureditev na javnih prometnih površinah ter posebno rabo javnih površin
v Ljubljani

- podaljšanje veljavnosti osnovnega dovoljenja št. 3711-209/2017-3 z dne 12. 6. 2017 -

1. Investitorju del Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana se na podlagi vloge njegovega pooblaščenega izvajalca del Dema Plus d.o.o., Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana se na podlagi njegove vloge z dne 23. 5. 2017 in na podlagi vloge njegovega pooblaščenega izvajalca del z dne 21. 3. 2017 za podaljšanje veljavnosti osnovnega dovoljenja
d o v o l i

delna zapora zelenice in začasna prometna ureditev 
na javni prometni površini ter posebna raba javne površine

CESTA CENETA ŠTUPARJA,

- med objektoma s hiš. št. 158 in OŠ -

popolna zapora parkirnih mest, pločnika, zelenice in delna zapora vozišča in začasna prometna ureditev na javni prometni površini ter posebna raba javne površine

ČRNUŠKA CESTA,

in to za obdobje

do najkasneje dne 30. 8. 2018,

zaradi zagotovitve varnosti vsem udeležencem v cestnem prometu v času veljavnosti tega dovoljenja in to na območju popolne in delne zapore in začasne prometne ureditve na javnih prometnih površinah in na vplivnem območju posebne rabe javnih površin po tem dovoljenju, zaradi začasnega gradbiščnega prostora in gradbiščnega uvoza na in izvoza iz gradbišča v času dokončanja izgradnje nove športne dvorane ob OŠ Maksa Pečarja.

V torek, 6. junija 2017, ob 16. uri, je bilo vreme v Ljubljani in okolici zelo spremenljivo. Kaj spremenljivo, bilo je že skoraj grozeče, saj so razna opozorila o nevihtah, grmenju in toči kar deževala in vseh radijskih sprejemnikov ter drugih komunikacijskih sredstev, oblaki okrog ljubljanske kotline pa so postajali vedno bolj temni. Ampak na Črnučah je v nebu zijala odprtina skozi katero je občasno posijalo tudi sonce. In to nam je dalo upanja, da bo vreme zdržalo in da se bomo lahko vsi sosedje na Črnučah ponovno prijetno družili in spoznavali. In ni nas bilo malo.

V preteklem letu je Mestna občina Ljubljana prvič organizirala akcijo Naj blok v Ljubljani, ki je bila izjemno uspešna. Z akcijo se bo nadaljevalo tudi letos, saj želimo še naprej spodbujati vse stanovalce, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, da po svojih možnostih vsakodnevno pripomorejo k temu, da bo njihov blok odraz čistega, urejenega in okolju prijaznega sobivanja.

Agencija RS za okolje je dne 17. 5. 2017 nosilcu nameravanega posega MDM invest d.o.o., Brnčičeva ulica 49 A, 1231 Ljubljana-Črnuče, izdala okoljevarstveno soglasje za poseg: Gradnja skladiščno proizvodno poslovno trgovskega objekta na zemljiščih v k.o. 1756 Črnuče. Obvestilo o izdanem soglasju objavljamo v priponki.

Prijava na e-obveščanje

Obveščali vas bomo o novicah, dogodkih, prejeli boste tudi elektronsko izdajo glasila Črnuče četrtna skupnost. Prijavi se
Produkcija INSTYLE.si