1. NRP 7560-10-0360 Osnovna šola N.H. Maksa Pečarja - novogradnje telovadnice in adaptacije šolskih prostorov
Projekt se zaključuje in bo predan v uporabo v jeseni 2018.

2. Hodnik za pešce ob regionalni cesti Šentjakob - Domžale od Colnarjeve do avtobusne postaje in prehod za pešce v križišču s Perkovo ulico - pridobitev zemljišča in izgradnja
MOL OGDP usklajuje projektno dokumentacijo in potrebna soglasja z DRSI. Začetek izvedbe prve faze v jeseni 2018.

3. NRP 7560-10-0039 NASELJE PODGORICA kanalizacija od h.š. 119 do h.š. 143 - prenos iz 4.11. SRPI na 052005 (prej 062086 pri SRPI)
Realizirano.

4. NRP 7560-10-0015 IZLETNIŠKA ULICA kanalizacija - prenos iz 4.11. SRPI na 052005 (prej 062086 pri SRPI) 
Realizirano.

5. OPPN MOL za področje med Dunajsko cesto, Štajersko cesto in železniško progo Kamnik – Ljubljana skupaj z novo povezovalno cesto med Šlandrovo in Dunajsko cest - Ureditev Športnega parka Črnuče z nogometnim igriščem in garderobami, parkirišči, ureditvijo varnega dostopom do vrtca, šole, cerkve in pokopališča iz spodnje strani Ceste na sejmišče, izgradnja P+R področja, nove končne postaje avtobusa LPP in dnevne zbiralnice odpadkov 
Projekt je razdeljen na tri faze oziroma celote, prvi je območje P+R in ureditev novega železniškega postajališča, drugi je razširitev podvoza pod železniško progo izgradnja povezovalne ceste med Šlandrovo in Dunajsko cesto ter tretji je ureditev varnega dostopa (stopnišča, dvigala) do šole in vrtca iz spodnje strani Ceste na sejmišče in ureditev nogometnega športnega parka. Izdelan je OPPN, katerega javna predstavitev in potrdi OPPN, ki je bila predvidena za leto 2018 se zamika v leto 2019 in s tem tudi izvedba prve faze, ki bi se naj pričela v letu 2018.

6. Hodnik za pešce na južni strani ob Zasavski cesti v naselju Ježa, hodnik za pešce ob cesti, ki povezuje Zasavsko in Brnčičevo ulico, kolesarska steza od Podgorice do Nadgorice od Soteške poti do Tominškove ulice in priključek Brnčičeve ulice na Zasavsko cesto - projekt, pridobitev zemljišč in izgradnja 
Vse naloge od 6. do 9. se povežejo v projekt celovite ureditve Zasavske ceste od naselja Ježa do Šentjakoba in vključuje pripravo projektne dokumentacije, pridobitev potrebnih zemljišč in služnosti, uvrstitev projekta kot samostojni NRP v proračun MOL za leti 2018. Ker je cesta v pristojnosti države oziroma DRSI, pogovori še vedno potekajo in se pričakujem časovnica izvedbe po fazah. Predvidoma bo znana konec 2018.

7. Okoljska sanacija Jarški Prod – začasna omejitev dostopa in nadzor za preprečevanje nadaljnjega odlaganja odpadkov 
Poleg neposrednih inšpekcijskih in nadzorstvenih aktivnosti se išče sistemska rešitev za celovito in temeljito sanacijo področja ter odstranitev vseh nedovoljeno odloženih odpadkov na območju Jarškega proda. Stalna naloga.

8. Ureditev sprehajalnih poti ob vrtičkih do mosta ob reki Savi (postavitev preprostih orodij in počivališč) – TRIM STEZA ČRNUČE 
Realizirano.

Prijava na e-obveščanje

Obveščali vas bomo o novicah, dogodkih, prejeli boste tudi elektronsko izdajo glasila Črnuče četrtna skupnost. Prijavi se
Produkcija INSTYLE.si