Spoštovane Črnučanke in Črnučani,
v naslednjih dneh se bodo pričela predvidena  sanacijska dela za ureditev Črnušnice v območju pod novo šolo v Črnučah. Dela bo izvajal koncesionar Hidrotehnika d.d. po projektu EHO projekt d.o.o.
Osnovni predvideni odsek del bo v dolžini cca 250m in na terenu, ki predstavlja traso od zaključka stare regulacije dolvodno od šole, pa do travnika gorvodno od betonske peš brvi. Za tak obseg so tudi zagotovljena finančna sredstva, si pa prizadevamo, da bi se projekt nadaljeval v drugo fazo (gorvodno), saj se erozijska problematika nadaljuje tudi višje.

1. situacija gradbenih del
2. model prečni 1

3. model prečni 2
4. model vzdolžni

Gre za sonaravno regulacijo s kamnitimi obrežnimi zavarovanji, prečnimi pragovi s tolmuni in lokalnimi zavarovanji najbolj perečih zajed. Struga po osnem poteku sledi obstoječem stanju in katastru, lokalne korekcije so v zavojih, kjer se krivine malo ublažijo. Ostalih sprememb ni.
Edini dostop do trase urejanja je po obstoječi rampi iz levega brega ob betonski brvi, ki je trenutno zaprta s panelnimi vrati. Večji del transportov bo potekal po privatnih zemljiščih, zato se koncesionar obvezuje vzpostaviti teren v prvotno stanje.
Sproti vas bomo obveščali o nadaljevanju poteka projekta, v primeru vprašanj pa se lahko obrnete na g.  Matjaža Zajca, tel.: 041 634 215.

Prijava na e-obveščanje

Obveščali vas bomo o novicah, dogodkih, prejeli boste tudi elektronsko izdajo glasila Črnuče četrtna skupnost. Prijavi se

SEJE SVETA ČS

Produkcija INSTYLE.si